Het Wachtkamer Orkest bestaat uit 13 enthousiaste amateurmusici op viool, altviool, cello en contrabas, onder leiding van dirigent Dirkjan Horringa.

Viool 1: Helena Tamminga concertmeester, Sybrig Sytsma en Noor van Horick

Viool 2: Marcel Prins, Marleen Vriezenga, Joke vd Let-Andela, Nika Mombaerts

Altviool: Aliene van der Veen, Hein Post Uiterweer, Joanne Vegter

Cello: Diandian Guo, Hannetje van der Minne, Daan Crommelin

Contrabas: Theo Smit

Bestuur

Het bestuur van het Wachtkamerorkest bestaat uit de volgende leden:

Secretaris/penningmeester: Hein Post Uiterweer

Het Wachtkamerorkest staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65671406. 

Meer informatie

Voor informatie, opmerkingen of suggesties, kunt u contact met ons opnemen via de secretaris, info@wachtkamerorkest.nl